ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง e-bidding  บ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียด

obec
techno
chon2
niets

_DSC1785_e.jpg

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีงานทำ

1.กระดาษรีไซเคิล
2.ขนมไทยสร้างอาชีพ
3.อิฐตัวหนอน
4.น้ำสมุนไพร
5.ดอกไม้ให้คุณ
6.เหรียญโปรยทาน
7.ถ่านอัดแท่งแฟนซี
8.ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง
9.ตัดสติกเกอร์
10.น้ำยาเอนกประสงค์
11.หนูน้อยผักสวนครัว
12.ไข่เค็มหรรษา
13.กระถางพอเพียง
14.ตอนกิ่งมะนาว
15.ปุ๋ยน้าชีวภาพ
16.น้ำหมักชีวภาพ
17.ปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำน้อย

Asia, Bangkok