ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

กิจกรรมช่วงชั้นที่ 1

กิจกรรมช่วงชั้นที่ 2

กิจกรรมช่วงชั้นที่ 3

 หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้      
- อ่านได้ คิดเป็น

- ภาษาพาเพลิน

- ปริศนาท้าทาย

- หมอภาษาเสริมทักษะการอ่าน

- ลูกเต๋ามหัศจรรย์

- บิงโกตัวสะกด
- จินตคณิตศิลป์

-สร้างสรรค์งานพับกระดาษ (โอริกามิ)

- คณิตศิลป์สร้างสรรค์

- สนุกคิดกับจินตคณิต

- ลับสมองประลองหมากรุก

-A-math

 เปิดโลกคณิต

-Go to คิด คณิตศิลป์

- วงกลมหรรษา

-A-math พาเพลิน

- คณิตโครงงานรูปทรงเรขคณิต

- รูบิค มหัศจรรย์

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

-ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ

-Crossword

- การสร้าง E-book

- สร้างภาพ

- เพลงนี้มีความหมาย

 หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม    
- นิทานสอนใจ

- นิทานหรรษา

- นักเล่านิทานน้อย

- สนุกกับนิทาน

- โครงงานคุณธรรม

- ชีวีมีสุข

- ครอบครัวของฉัน

- การดูแลร่างกาย

- อวัยวะในร่างกาย

- หลีกเลี่ยงสารเสพติด

- หน้าที่ของสมาชิกในชุมชน

- การป้องกันโรคตาแดง ท้องเสีย

- เดินทางปลอดภัย

- คุณธรรมนำความดี

- คุณธรรมนำชีวิต

- มารยาทไทย

- ร้อยกรองคุณธรรม

- สมาธิพาใจเบิกบาน

- จิตอาสา

 ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

- ตามรอยเท้าพ่อ  อยู่อย่างพอเพียง

ปลูกผังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

-โครงงานคุณธรรม

ปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

-สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำอาหารไทย

 

 หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ  และทักษะชีวิต    

- สร้างสรรค์หรรษา

-ดอกไม้รีไซเคิล

-ประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไอศกรีม

-พัน พัน พัน

-เครื่องประดับจากกระดุม

-แกนกระดาษชำระ ปะติดสัตว์น้อย

-การร้อยลูกปัด

-มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ (ปั้น เป่า)

-มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ (วาดรูปการ์ตูน)

-กล้วยอาบแดด

-ดองไข่เค็ม

-การทำแซนวิชไทย

-การสานตั๊กแตนจากใบมะพร้าว

-การเพาะถั่วงอก

-ข้าวไข่เจียวสมุนไพร

- กีฬาพาสนุก

-เพลิดเพลินเกมนันทนาการ

-เทเบิลเทนนิสพิชิตฝัน

-พัฒนาทักษะเข้าใจกติกาวอลเลย์บอล

 

- การงานสร้างอาชีพ

-เหรียญโปรยทาน (ดอกกำพรึก)

-เหรียญโปรยทาน (ดอกพิกุล)

-เหรียญโปรยทาน (ดอกบัว)

-เหรียญโปรยทาน (ดอกกุหลาบ)

-เหรียญโปรยทาน (ส้ม)

-เหรียญโปรยทาน (สับปะรด)

-เหรียญโปรยทาน (แตงโม)

สุนทรียภาพของชีวิต

-จิตรกรน้อย

-ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

ออกกำลังกาย

-ฟุตบอล

-วอลเลย์บอล

-แม่ไม้มวยไทย

-แอโรบิกแดนซ์

การงานสร้างอาชีพ

-ดอกไม้ให้คุณ

-งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

-งานประดิษฐ์จากแป้งรีไซเคิล

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม

สุนทรียภาพของชีวิต

-วงดุริยางค์ เมโลเดียน

-มาเล่นดนตรีกันเถอะ

-กลองยาวเถิดเทิง

-เช้านี้ที่หนองเกตุ

 

obec
techno
chon2
niets

_DSC1785_e.jpg

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีงานทำ

1.กระดาษรีไซเคิล
2.ขนมไทยสร้างอาชีพ
3.อิฐตัวหนอน
4.น้ำสมุนไพร
5.ดอกไม้ให้คุณ
6.เหรียญโปรยทาน
7.ถ่านอัดแท่งแฟนซี
8.ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง
9.ตัดสติกเกอร์
10.น้ำยาเอนกประสงค์
11.หนูน้อยผักสวนครัว
12.ไข่เค็มหรรษา
13.กระถางพอเพียง
14.ตอนกิ่งมะนาว
15.ปุ๋ยน้าชีวภาพ
16.น้ำหมักชีวภาพ
17.ปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำน้อย

Asia, Bangkok