ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

 

 

English Camp

WP 20140707 12 59 57 Proนายสนิท คงภักดี เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบแบบเข้ม

ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๕๐ คน โดยจัดเป็นค่ายในช่วงบ่าย
ระยะเวลา ๒๐ วัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


 

 

obec
techno
chon2
niets

kat.jpg

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีงานทำ

1.กระดาษรีไซเคิล
2.ขนมไทยสร้างอาชีพ
3.อิฐตัวหนอน
4.น้ำสมุนไพร
5.ดอกไม้ให้คุณ
6.เหรียญโปรยทาน
7.ถ่านอัดแท่งแฟนซี
8.ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง
9.ตัดสติกเกอร์
10.น้ำยาเอนกประสงค์
11.หนูน้อยผักสวนครัว
12.ไข่เค็มหรรษา
13.กระถางพอเพียง
14.ตอนกิ่งมะนาว
15.ปุ๋ยน้าชีวภาพ
16.น้ำหมักชีวภาพ
17.ปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำน้อย

Asia, Bangkok